sida

Cykel

Cykeltrafiken i Solna ska öka

Att cykla är ett klimatsnällt och tidseffektivt sätt att resa på som dessutom är bra för folkhälsan. Fler behöver välja bort bilen och se cykelns fördelar. Solna ligger centralt, vilket möjliggör för många av våra medborgare att cykla till jobbet. Men i dag är Solna en av de kommuner i Stockholm som satsar allra minst på cykeln per invånare. Vänsterpartiet arbetar för att andelen cykeltrafik ska öka. Därför satsar vi 20 miljoner årligen på upprustning och utbyggnad av Solnas cykelbanor. För att få fler att välja cykeln framför bilen behöver vi också satsa på snabbcykelstråk och goda cykelkommunikationer med våra grannkommuner, samt att utveckla ett system för lånecyklar.

Vi vill:
➤ Investera 20 miljoner årligen för att rusta upp och bygga nya cykelbanor i Solna.
Förbättra cykelförbindelserna mellan Solna och Sundbyberg och Stockholm.
Utveckla system för lånecyklar i staden.
➤ Utveckla förslag för snabbcykelstråk mellan Solna och Odenplan/City.
➤ Införa jämställd snöröjning.
➤ Förbättra skyltningen vid cykelvägar.

Initiativ vi tagit:
➤ Interpellation angående klimatsmart byggande

Läs mer:
Vänsterpartiets nationella politik för cykling

Du kanske också vill läsa om:
Klimat
Jämställdhet
Miljö och grönområden

Kopiera länk