sida

Cykel

Enklare att cykla

Solna ligger centralt, vilket möjliggör för många av våra invånare att ta cykeln i vardagen. 

Solnakoalitionen jobbar för att bygga ut cykelvägarna. Vi är överens om att Solna behöver fler och bredare cykelbanor i ett sammanhängande cykelnät. Vi ska ta bort trafikhinder, förbättra framkomligheten och skapa fler säkra cykel-parkeringar. Vi vill också ansluta Solna till Stockholms nya lånecykelsystem. 

Cyklisten ska inte märka någon skillnad på dragningen av cykelbanan om hen åker över kommungränsen från Sundbyberg. I arbetet med cykelplanen vill vi också se över möjligheterna att anlägga snabbcykelstråk, exempelvis mellan Solna-Hagastaden-Odenplan-City. 

Vi ska:
  • Bredda cykelbanorna.
  • Förbättra cykelförbindelserna i staden och mellan Solna, Sundbyberg och Stockholm.
  • Förbättra framkomligheten för cyklister.
  • Förbättra skyltningen och separeringen av gång- och cykelvägar.
  • Anlägga fler cykelparkeringar där du säkert kan parkera din cykel. Särskilt vid centrum, idrottsplatser, hållplatser och skolor.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Trafik
Idrott
Stadsmiljö

Kopiera länk