sida

Demokrati

Staden ska utvecklas i samråd med medborgarna

Demokrati innebär att var och ens åsikter, röster och rättigheter har samma tyngd, ett samhälle där olikheter välkomnas och allas potential tas tillvara. Klyftor i samhället som innebär marginalisering och passivitet är demokratins största utmaningar.

I dag upplever inte alla att deras påverkan och medverkan är viktig, men vi tror att lösningarna på Solnas utmaningar kommer om fler är med och påverkar dess utveckling. Vi tror att vi tillsammans kan lösa problem som individer inte klarar på egen hand. Vi vill ha en stad med aktiva medborgare vars idéer, kunskap och kreativitet används för utvecklingen av vår stad och de verksamheter som vi gemensamt har ansvar för. Därför är det viktigt att arbeta med att skapa förutsättningar, metoder, beslutsprocesser och förhållningssätt som möjliggör inflytande och som lockar till delaktighet.

Vi vill:
➤ Inrätta en demokratikommitté.
Utveckla medborgarservice i alla stadsdelar.
Göra stadens hemsida tillgänglig på fler språk, samt på lättläst svenska.
➤ Öka möjligheterna för föreningslivet att påverka vad som händer i staden.
➤ Upprätta en anti-rasistisk strategi för staden.

Initiativ vi tagit:
Interpellation angående flerspråkig kommunwebb
Enkel fråga om webbsändningar av kommunfullmäktige
➤ 
Enkel fråga om Bergshamra skolans privatisering och medborgares inflytande

Du kanske också vill läsa om:
Jämställdhet
Jämlikhet
Arbetsmiljö och arbetsrätt

Kopiera länk