sida

Demokrati

Solnaborna ska komma till tals 

I ett samhälle där klyftorna växer kommer demokratin att prövas. Marginalisering och passivitet är demokratins största utmaningar. Det krävs aktiva insatser för att stärka demokratin och jämlikheten.

Vänsterpartiet vet att alla är olika och har olika behov.  Vårt Solna ska inte bara vara anpassat för dem som utgör normen. Arbetet för likabehandling ska integreras i alla kommunens verksamheter och medarbetarna fortbildas om normkritik, jämlikhet, HBTQI-frågor, funktionsrätt, antirasism och antidiskriminering.

Det ska vara lätt att följa och ta del av beslut som fattas eller att komma i kontakt med politiker och anställda för att lämna synpunkter eller ställa frågor. 

Vi ska:
  • Texta kommunfullmäktiges webbsändningar.
  • Ha mer och bättre medborgardialog.
  • Inrätta ett ungdomsråd.
  • Stärka barns rättigheter genom att utbilda om Barnkonventionen.
  • Förbättra hanteringen av felanmälningar i kommunen.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Antirasism
Jämställdhet
Barnrätt

Kopiera länk