sida

Föreningsliv

Goda förutsättningar för föreningslivet

Föreningslivet och civilsamhället är otroligt viktigt för att skapa trygghet och glädje i invånarnas liv. Idag står många av stadens lokaler helt utan verksamhet, trots att vi har en stor brist på samlings-, förenings- och kulturlokaler. Dessutom saknas replokaler och scener i Solna.

Tack vare Vänsterpartiets ordförandeskap i kultur- och fritidsnämnden har vi större möjligheter än någonsin tidigare att vända detta! I vår budget för 2023 har vi bland annat höjt LOK-stödet till Solnas idrottsföreningar.

Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för ett blomstrande föreningsliv i Solna. Vi vill även göra det billigare och enklare för föreningslivet att använda stadens lokaler, både för enstaka tillfällen och för mer permanent verksamhet. Därför vill vi öppna upp fler av de lokaler som idag är tomställda eller outnyttjade för föreningslivsverksamhet. 

Vi vill:
  • Göra det billigare och enklare för föreningslivet att låna stadens lokaler.
  • Bygga ett kulturhus med scen.
  • Öppna upp Bergmarkska villan och andra tomställda och outnyttjade lokaler i Solna för föreningslivsverksamhet. 
  • Att föreningslivet används som remissinstans i frågor som berör föreningarna och deras medlemmar.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Fritid
Bibliotek
Kultur

Kopiera länk