sida

Fritid

Förutsättningar för en meningsfull fritid

Alla har rätt till en meningsfull fritid – det gäller alla Solnabor oavsett ålder eller ekonomiska förutsättningar. Solna har historiskt haft höga taxor och avgifter för fritidsaktiviteter i jämförelse med våra grannkommuner, men nu när Vänsterpartiet är med och styr blir det annorlunda. Vi har redan sänkt avgifterna på kulturskolan som ett första steg.

Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för en rolig fritid för alla. Fritidsgårdarna ska ha ändamålsenliga lokaler, finnas i ungdomarnas närhet och vara öppna efter deras behov, på eftermiddagar, kvällar och helger.

Det ska vara lätt för Solnas äldre att hitta trevliga sammanhang och gemenskap. Därför ska vi öppna seniorträffar i varje stadsdel och öka utbudet av aktiviteter för äldre.

Vi har påbörjat arbetet med att öppna en Fritidsbank, som är ett slags bibliotek där människor i alla åldrar kostnadsfritt kan låna frilufts-, lek- och sportutrustning.

Vi ska:
  • Utöka fritidsgårdarnas öppettider.
  • Ordna fler mötesplatser för seniorer.
  • Öppna en Fritidsbank där man kan låna gratis frilufts-, lek- och idrottsutrustning.
  • Bygga fler idrotts- och spontanidrottsplatser.
  • Bygga fler utegym.
  • Anlägga en skejtpark.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Skola
Bibliotek
Äldreliv

 

Kopiera länk