sida

Hagalund

Nu lyfter vi Hagalund!

Under det blågröna styret har satsningarna på Hagalund uteblivit. Centrum och stadsmiljön är sliten. Känslan av otrygghet har ökat när skjutningar har skett på Hagalunds gator och drogförsäljning har flyttat in i portarna. Samtidigt är engagemanget bland hagalundsborna stort för att lyfta stadsdelen, och många solnabor nattvandrar för trygghet på sin fritid. De förtjänar uppskattning och uppbackning från kommunen!

Vänsterpartiet vet vad som krävs för att lyfta Hagalund. En bra välfärd med rätt till bostad, jobb och en kul fritid lägger grunden för trygghet. När polisen kommer är det oftast för sent. Staden måste matcha polisens insatser genom att växla upp det förebyggande arbetet. Därför måste vi satsa på skolan och på förebyggande socialt arbete för att få bort drogförsäljningen från gatorna och för att familjer tidigt ska få hjälp och stöd. Vänsterpartiet vill rusta upp Hagalund, förbättra stadsmiljön och fylla centrum med butiker och restauranger, kommunala verksamheter och förutsättningar för föreningslivet att blomstra. Som Hagalundsbo ska du känna dig trygg, stolt och ha nära till allt du behöver!

Solnakoalitionen kommer att anställa fältassistenter som kan hjälpa till att fånga upp ungdomar på glid, något som Vänsterpartiet har drivit i många år! Vi kommer att rusta upp centru

Vi vill:
  • Rusta upp Hagalunds centrum och gator.
  • Förbättra stadsmiljön med belysning, konst och planteringar.
  • Öppna ett kommunalt äldreboende i Hagalund.
  • Förlänga öppettiderna på fritidsgårdarna.
  • Öppna en biblioteksfilial i Hagalunds centrum.
  • Rusta upp Bergmarkska villan för föreningslivets verksamheter.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Skola
Hyresrätter
Trygghet

Kopiera länk