sida

Råsunda

Bättre skola och kommunal service i Råsunda

De senaste åren har den kommunala servicen i Råsunda fått stå tillbaka till förmån för marknadens intressen. Mitt under coronapandemin beslutade Signalisten att driva igenom en bruksvärdesprövning med målet att höja hyrorna i Råsunda. I och med nedläggningarna på Skytteholmsskolan blev Råsunda skola överfull. Det har lett till trånga korridorer och pressade scheman, där framförallt lunchen och idrottslektionerna är svåra att få till på ett bra sätt. 

Vänsterpartiet vill värna den kommunala servicen i Råsunda. Vi vill vända skolkaoset som varit, och återöppna mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan. På så sätt avlastas Råsunda skolas lokaler och möjliggör mindre klasser, bättre scheman och fler ytor för umgänge och arbete i mindre grupp. Ungdomar på glid kan fångas upp av fältassistenter som natt- och nätvandrar, och har nära relationer med skolorna, polisen, fritidsverksamheterna och socialtjänsten. Råsundabor i alla åldrar gynnas av att vi bygger ut Vasalundshallen för mer idrottsverksamhet, har en bokbuss som regelbundet stannar i stadsdelen och att vi återigen öppnar upp Gula villan (vid Råsunda skola) för verksamhet. Vi anser att Signalisten måste följa sina stadgar om att tillhandahålla sina lägenheter till lägsta möjliga pris och vill därför stoppa bruksvärdeshöjningarna.

Vi vill:
  • Sätta stopp för Signalistens bruksvärdeshöjningar i Råsunda.
  • Återöppna Skytteholmsskolans mellan- och högstadium för att avlasta Råsunda skolas lokaler.
  • Anställa fältassistenter som nattvandrar och arbetar nära
    skola, socialtjänst och polis för att fånga upp unga på glid. 
  • Ha en bokbuss som regelbundet stannar vid exempelvis Hallen. 
  • Bygga ut området runt Vasalundshallen för multisportverksamhet.
  • Renovera och öppna Gula villan för verksamhet.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Skola
Hyresrätter
Bibliotek

Kopiera länk