sida

Socialt stöd

Ett socialt stöd som räcker till

Ibland hamnar människor i svårigheter. Då kan man behöva familjerådgivning, stöd från socialtjänsten, ekonomiskt bistånd eller en tillfällig bostad. Sociala lägenheter behövs för exempelvis personer som missbrukar eller lider av svår psykisk sjukdom. Behovet av träningslägenheter i Solna är idag större än tillgången och vissa personer, däribland många missbrukare, hamnar utanför de olika boendelösningarna. Bristen på hyresrätter och sociala lägenheter tvingar staden att köpa dyra vårdplatser eller boendeplatser när en lägenhet ofta skulle kunna lösa situationen. För personer som står helt utan bostad erbjuder staden ingen hjälp mer än någon enstaka natt, vilket riskerar att tvinga ut människor i akut hemlöshet.

Vänsterpartiet vill ha fler sociala lägenheter och träningslägenheter. Vi vill utreda metoden ”Bostad först” som går ut på att en egen bostad är en grundtrygghet som den hemlösa behöver för att kunna ta itu med sina problem. Vi vill också att staden inför en kommunal hyresgaranti för solnabor som har ekonomiska förutsättningar att betala hyran men som saknar boende och på grund av till exempel missbruk eller skulder inte kan få ett förstahandskontrakt. Hyresgästen kan inte strunta i att betala hyran, men staden fungerar som en garant gentemot hyresvärden. Parallellt med det vill vi bygga fler hyresrätter eftersom det är den boendeform som flest har råd att bo i. Vänsterpartiet vill också sätta mer fokus på förebyggande socialt arbete. Därför vill vi sänka avgifterna för familjerådgivning och anställa fältassistenter som samverkar med polis, skola, fritidsverksamheter och socialtjänsten för att fånga upp unga på glid. 

Vi vill:
  • Sänka avgifterna på familjerådgivning.
  • Anställa fältassistenter som natt- och nätvandrar.
  • Ha fler sociala lägenheter och träningslägenheter.
  • Utreda möjligheten att införa modellen ”Bostad Först”.
  • Införa en kommunal hyresgaranti för personer som på grund av skulder, missbruk eller tidsbegränsad anställning inte kan få ett förstahandskontrakt.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Integration
Trygghet
Hyresrätter

Kopiera länk