• Hem
  • Skytteholm
sida

Skytteholm

Där skola, park och idrott möts

Många solnabor berövades sitt skolval när det blågröna styret meddelade att de stänger Skytteholmsskolans mellan- och högstadium. Trots enorma protester från solnaborna genomfördes nedstängningen och Skytteholm har nu bara en F-3-skola. Med nedläggningen föll även satsningen på fotbollsklasserna på Skytteholmsskolan och samarbetet med idrottsföreningarna. Samtidigt står Skytteholms IP och förfaller till den grad att hemmalagen skäms inför motståndarna när de har hemmamatcher. Och populära Skytteholmsparken plågas av dåligt gräs och nedskräpning. 

Vänsterpartiet vill att Skytteholm åter ska bli en plats där skola, park och idrott möts. Vi vill återöppna Skytteholms-skolans mellan- och högstadium och stärka samarbetet mellan skolan och idrottsföreningarna. Både den organiserade idrotten och spontanidrotten skulle få sig ett lyft genom en renovering av Skytteholms IP och anläggandet av ett utegym i Skytteholmsparken. En uppfräschning av parken med nya planteringar, dricksvattenfontän och bättre städning skulle lyfta hela stadsdelen och uppmuntra till mer utevistelse. 

Vi vill:
  • Återöppna Skytteholmsskolans mellan- och högstadium.
  • Stärka samarbetet mellan Skytteholmsskolan och idrottsföreningarna. 
  • Renovera Skytteholms IP och Solnahallen, inklusive toaletter och omklädningsrum.
  • Anlägga ett bra utegym i Skytteholmsparken.
  • Anlägga en dricksvattenfontän, toaletter samt fruktträd, bärbuskar och växter som inbjuder till självplock i Skytteholmsparken.
  • Förbättra städningen i Skytteholmsparken.
  • Anställa fältassistenter som nattvandrar och arbetar nära
    skola, socialtjänst och polis för att fånga upp unga på glid.

Läs mer:
Pressmeddelande: Solnakoalitionen vill återöppna Skytteholm
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Skola
Stadsmiljö
Idrott

Kopiera länk