sida

Våld i nära relation

Sätt stopp för våldet

Vid våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck finns bara förlorare. Människor som förlorar sin självbild och medlemmar ur sin familj när de blir utsatta för våld i hemmet hamnar i kris. De behöver stöd för att ta sig ur våldet, bearbeta sina upplevelser och hitta en annan bostad. Bostadsbristen gör att många våldsutsatta tvingas bo kvar med sin förövare för att de inte har någonstans att ta vägen. Kvinnojouren gör ett fantastiskt arbete men den behöver mer resurser och en långsiktigt tryggad finansiering för att kunna nå fler. 

Vänsterpartiet har drivit igenom att Solna stad ska anta en nollvision mot våld i nära relationer. Det innebär bland annat att alla kommunens verksamheter ska informera, uppmärksamma och uppmana till att reagera vid oro om våld och att stadens personal får utbildning och kompetens inom detta. Vi har också ökat anslagen till kvinnojouren. För att våldsutsatta ska kunna lämna sina förövare vill vi tillhanda-hålla särskilda, långvariga kontrakt hos Signalisten eller annan hyresvärd som är reserverade åt våldsutsatta.

Vänsterpartiet vill också låta kvinnojouren sätta upp lappar med kontaktuppgifter i Signalistens tvättstugor samt att Signalisten ansluter sig till initiativet Huskurage, som är ett initiativ med mål att förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. 

Vi vill:
  • Höja anslagen till kvinnojouren.
  • Erbjuda bostadsförtur för våldsutsatta. 
  • Att Signalisten ansluter sig till initiativet Huskurage. 
  • Anta en nollvision mot våld i nära relation.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Jämställdhet
Trygghet
Socialt stöd

Kopiera länk