Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Solna

Återinför rätten till modersmålsundervisning i förskolan

I dag är det modersmålsdagen och en dag då vi firar alla Solnas språk! Vi i Vänsterpartiet Solna vill återinföra rätten till modersmålsundervisning redan i förskolan för Solnas barn. Ledande forskning visar att modersmålsundervisning hjälper inlärningen av andra språk, och är en viktig faktor i generell skolframgång. Eftersom modersmålet också är kopplat till identitet så är det viktigt för individen och den personliga utvecklingen. Vi vill också se att stadens webbplats utvecklas till att bli flerspråkig, för att spegla fler av de 33 modersmål som finns i Solna. Läs mer: Vänsterpartiet Solnas politik för förskolan Vänsterpartiet Solnas budget för 2018

Vänsterpartiet Solna har valt ny styrelse

Vänsterpartiet Solna valde på sitt årsmöte 21 januari 2018 en ny styrelse och en ny ordförande. Till ny ordförande valdes Erik Järvelä, som trädde in i styrelsen under hösten. Tidigare ordförande, Rebecca Hedenstedt, kvarstår som ledamot i styrelsen. Omvalda till styrelsen är Rebecca Hedenstedt, Kian Shaker, Daniel Pérez Wenger, Sofia Esfandi och Erik Järvelä. Nyvalen bestod av Susanne Svärd, Leif Åsbrink López och Ayda Shaker. Valen genomfördes med acklamation. Översta raden (från vänster): Leif Åsbrink Lòpez, Sofia Esdandi, Erik Järvelä, Susanne Svärd, Kian Shaker och Ayda Shaker. Nedersta raden (från vänster): Daniel Pérez Wenger och Rebecca Hedenstedt.

Jobba med oss! Vi söker valarbetare/kommunikatör

Inför valrörelsen 2018 söker vi dig som vill jobba för Vänsterpartiet Solna. Du kommer att arbeta tillsammans med våra politiska sekreterare med att stärka upp Vänsterpartiet Solnas kommunikationsarbete. Framåt valet kommer arbetet även att omfatta praktiskt och administrativt valarbete. Din uppgift kommer att vara att skapa konkurrenskraftig och målgruppsanpassad politisk kommunikation för Vänsterpartiet Solna. Arbetsuppgifterna inkluderar att framställa film, bild, tryckmaterial och digitalt material till våra sociala medier. Utöver detta kommer du även skriva olika sorters texter såsom flygblad, artiklar m.m. Vi ser gärna att du har kunskaper och erfarenheter inom film, grafisk design, fotografering och textproduktion, samt av strategiskt...

Vänsterpartiet satsar mest på Solnas välfärd

Vänsterpartiet är det parti som satsar mest på Solnas välfärd. I Vänsterpartiets budgetförslag för 2018 investeras det bland annat i skola, sex timmars arbetsdag och upprustningar av stadens utemiljöer. Budgeten finansieras med en skattehöjning på 70 öre. Vänsterpartiet anser att mycket har fått stå tillbaka under 19 års högerstyre till förmån för målet att ha Sveriges lägsta kommunalskatt. Medborgare klagar på cykelvägar som inte underhålls, avgifterna till kulturskolan är några av Sveriges högsta och skolresultaten är bland de sämsta i länet. Vänsterpartiet vill vända trenden och investerar därför i välfärden för att bygga en mer jämlik stad. – Vi är...

Vänsterpartiet kräver en bättre skola i Solna

De senaste dagarna har de styrande moderaterna i Solna valt att sprida fake news istället för att visa hur de vill lösa de stora problem som finns i Solnas skolor idag. I Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommuner placerar sig Solna på den usla platsen 217 av 290. Ännu sämre än förra årets placering på plats 202. Vänsterpartiet är trötta på att se hur den styrande högern gång på gång sviker Solnas elever. Här är Vänsterpartiets fem krav för en bättre skola:     1. Fler lärare i skolan och höjda lärarlöner. Dessutom vill vi ha lärarassistenter som gör en del...