Arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortning

8 timmars arbetsdag är en 100 år gammal idé. 6 timmars arbetsdag är framtiden!

Vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid. I dag är många stressade och utbrända. Många med heltidsjobb har svårt att kombinera arbete med familj och fritid – tiden räcker inte till. Idag väljer många, främst kvinnor, därför att arbeta deltid. Kortare arbetstid med bibehållen lön kan därför vara ett steg mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Många lyckade försök har gjorts med sex timmars arbetsdag på olika verksamheter runt om i Sverige, och nu är det dags för Solna att ta steget.

Som ett första steg mot ett arbetsliv där sex timmars arbetsdag är norm vill vi börja med att införa det i verksamheter som präglas av hög arbetsbelastning. Givetvis sker arbetstidsförkortningen med bibehållen lön. Den kortare arbetstiden blir, förutom bättre för personalen, också en morot för att locka till sig bra personal till verksamheter som annars är svårrekryterade. Forskning visar att kortare arbetstid gör de anställda friskare och lyckligare.

Vi vill:
 Införa sex timmars arbetsdag för Solnas socialsekreterare
 Införa sex timmars arbetsdag för personalen på ett kommunalt äldreboende

Initiativ vi tagit:
➤ Motion om sex timmars arbetsdag för socialsekreterare
➤ Arbetstidsförkortning – budgetutdrag

Du kanske också vill läsa om:
Arbetsmiljö och arbetsrätt
Jämställdhet
Socialt stöd 
Vänsterpartiets nationella politik för arbetstidsförkortning